Termes i condicions.

Lloc web operat per Associació d'Hostaleria de Blanes. Mitjançant l'ús d'aquest lloc web vostè accepta els termes i condicions i la política de privacitat establerta a continuació. Si vostè no està d'acord amb aquestes polítiques, suspendre l'ús d'aquest lloc web immediatament.

Aquests termes i condicions són aplicables a utilitzar en llocs web de l'Associació d'Hostaleria de Blanes.

L'acceptació de termes.

Els nostres llocs web es pot accedir a tot el món per qualsevol persona que tingui accés a Internet. L'accés i ús dels nostres llocs web estan subjectes a aquests termes i condicions. Ús i l'accés als nostres llocs web vostè accepta, sense limitació, tots els termes i condicions. Ens reservem el dret a modificar en qualsevol moment els termes i condicions. Canvi de termes i condicions s'aconseguirà mitjançant la mera presentació de nostres llocs web nova versió modificada dels termes i condicions. usant nostre llocs web, vostè està d'acord per endavant que cada ús està subjecte als termes i condicions existents en aquest moment.

Associació d'Hostaleria de Blanes respecta la privacitat de tots els usuaris i les persones les les dades processades dels nostres llocs web, d'altres maneres i totes les dades recollides sobre vostè serà utilitzada principalment per proporcionar els serveis que heu demanat i segon amb el seu permís, per mantenir-te al tant de les iniciatives de Associació d'Hostaleria de Blanes i la manera com servim a millorar. Fem això mitjançant l'ús d'aquest informació adequada, tal com es detalla a continuació.

La informació no es proporcionarà a ningú fora de l'Associació d'Hostaleria de Blanes, seus afiliats o vinculats a aquesta, organismes o persones autoritzades distribuïdors, representants o distribuïdors i altres empreses que Associació d'Hostaleria de Blanes ha contractat per prestar serveis en el seu benefici i li fora de qualsevol partit representant, apoderat o substitut abans esmentat. La informació serà tractada d'acord amb la legislació sobre dades personals protecció, i pot ser emmagatzemada i utilitzada inicialment dins o fora de Europea La Unió Europea (UE) / Espai Econòmic Europeu (EEE), arreu del món (incloent-hi la EUA). Transferència de dades personals als països fora de la UE / EEE està fet per a un o més dels fins anteriorment indicats i Associació d'Hostaleria de Blanes tindrà raonable mesures per assegurar-se que les seves dades personals estan degudament protegits.

Vostè té certs drets sota la llei de protecció de dades de caràcter personal, inclòs el dret a saber quina informació tenim sobre vostè i amb quin efectes i alteracions, vostè també té el dret de demanar-nos que no utilitzi el informació per raons legítimes. Prendrem totes les mesures possibles per respectarem els seus desitjos. Vostè també té el dret a no ser sotmès a individu les decisions preses per mitjans automàtics. Vostè pot exercir aquest dret dirigint per escrit mètode per l'e-mail Associació d'Hostaleria de Blanes trobat el contacte pàgina.

La propietat de materials, drets d'autor i avís de marca registrada.

Tots els materials, continguts utilitzats i mostrats en les nostres pàgines web, incloent text, programari, fotografies, gràfics, il · lustracions i elements de disseny, vídeos, música i el so, noms, logotips i marques registrades són propietat o adquirits en règim de llicència per Associació d'Hostaleria de Blanes, i estan protegits per drets d'autor, marques registrades i altres lleis. Els llocs web també poden incloure informació, incloent text, programari, fotografies, gràfics, il · lustracions i elements de disseny, vídeos, música i so, noms, logos i marques registrades de tercers. Aquestes marques registrades són propietat dels propietaris de llei i es compromet a no utilitzar de cap manera sense el consentiment previ per escrit de la propietari de la marca respectiva. Utilitzeu aquesta informació sense que el propietari o propietaris interessats són responsabilitat exclusiva de l'usuari que utilitza aquests materials, contingut. Vostè pot descarregar el contingut dels nostres llocs web, però no pot eliminar o alterar qualsevol avís de marca registrada, propietat o altres avisos de propietat. és lliure de modificar, copiar, retransmetre, distribuir, difondre, vendre, publicar, transmetre, però no circular qualsevol material sense la connexió directa dels origen.

Enllaços.

Associació d'Hostaleria de Blanes no comprova ni controlar els materials continguts en llocs web que puguin estar relacionats amb els nostres llocs web i no és responsable de la contingut d'aquests llocs web enllaçats. Enllaços a llocs web d'aquestes serà l'únic responsabilitat de l'usuari.

Publicació de materials, contingut per l'usuari.

Associació d'Hostaleria de Blanes permet als usuaris publicar en els nostres llocs web de diversos materials, contingut (textos, comentaris, fotos, gràfics, il · lustracions i elements de disseny, vídeos, música i sons, logos) i el seu amfitrió. Associació d'Hostaleria de Blanes no garantir la confidencialitat d'aquestes materials. Vostè serà l'únic responsable per al material publicat. Estàs d'acord amb no publicar material que infringeixi els drets d'autor o altres drets de propietat intel · lectual, no són obscens, pornogràfics, amenaçadors, odi intrigant, ofensiu a l'ètnia o raça, els materials que violen qualsevol llei. Associació d'Hostaleria de Blanes s'eliminarà material que violi aquests termes i condicions sense les advertències prèvies. No es concedirà permís per publicar a nostres llocs web d'un usuari que ha publicat que contravingui aquestes condicions, serà suspeses indefinidament, mentre que l'usuari sol · liciti la reactivació del dret a publicar material. Associació d'Hostaleria de Blanes té el dret de revisar i decidir si material publicat no violi aquests termes i condicions.

Declaració de privacitat.

Si us plau, aneu a "Declaració de privacitat" per veure i estudiar declaració de privacitat dels nostres llocs web Associació d'Hostaleria de Blanes. En acceptar els termes i condicions que vostè accepta ser obligat per les declaracions de confidencialitat i confirmi que ha rebut detallada i informació suficient sobre el tractament de les seves dades personals. Si vostè desitja per rebre informació addicional, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Renúncia de garanties.

Els nostres llocs web es proporciona "tal qual", sense garanties de cap tipus, ja sigui expressa o implícita, incloent les garanties de títol, garanties de comerciabilitat o garantia d'idoneïtat per a un propòsit particular. Associació d'Hostaleria de Blanes no es fa responsable per l'exactitud o fiabilitat de qualsevol fet, opinió, consell o declaració en els nostres llocs web. Tots els articles i materials figura en els nostres llocs web són a títol indicatiu i no constitueixen una substituir el consell específic.

Limitació de la responsabilitat.

L'ús dels nostres llocs web és sota el seu propi risc. Ni Associació d'Hostaleria de Blanes o qualsevol de les seves subsidiàries, divisions, filials, agents, representants o llicenciataris seran responsables davant vostè o qualsevol altra persona per qualsevol pèrdua o dany o qualsevol directe, indirecte, incidental, conseqüent, especial, punitiu o similar danys i perjudicis que sorgeixin del seu accés o ús de, o la seva incapacitat d'accedir o utilitzar els nostres llocs o de la informació disponible en els nostres llocs web o que sorgeixin de qualsevol acció presa en resposta a, o com a resultat de, qualsevol informació està disponible en els nostres llocs web. Vostè renúncia a qualsevol i tots els reclams en contra Associació d'Hostaleria de Blanes i les seves subsidiàries, divisions, filials, agents, representants i titulars de llicències que sorgeixin del seu ús dels nostres llocs web i els informació sobre això disponible.

Divisibilitat.

Si alguna part d'aquests Termes i Condicions fos declarada nul · la o no aplicable per un tribunal de jurisdicció competent, això no afectarà la validesa de qualsevol porció restant d'aquests termes i condicions i com porció restant romandrà en ple vigor i efecte.

Acord.

Administració de l'Associació d'Hostaleria de Blanes es reserva el dret de modificar el contingut d'aquest acord en qualsevol moment i sense previ avís als usuaris. també es reserva el dret a deixar de prestar els seus serveis a qualsevol usuari, si violava qualsevol de les condicions esmentades anteriorment. En casos excepcionals, l'administració de Associació d'Hostaleria de Blanes es reserva el dret a deixar de prestar els seus serveis en qualsevol moment sense previ avís als usuaris.

Vostè és l'únic responsable de l'ús dels nostres llocs web.

Associació d'Hostaleria de Blanes